דרכון חדש - הארכת תוקף דרכון - ועוד

מומלץ לבדוק לפני הטיסה את מצב הדרכון, דרכון קרוע או פגום לא יתקבל במעבר הגבול, כדאי לבדוק שהתמונה בדרכון תואמת לבעליו. במקרים רבים, אנשים שהתקרבו לדת וחזרו בתשובה בתמונת הדרכון מופיעה התמונה ללא הזקן והפאות, דבר המקשה על זיהוי הנוסע ויכול לגרום לעיכובים ועגמת נפש לקראת הטיסה. במרבית המקרים אלו שהחזיקו ברשותם תעודות מזהות נוספות הצליחו לעבור את הגבול, בכל מקרה מומלץ להחליף את התמונה, לתמונה מעודכנת.

המעבר לתיעוד ביומטרי חכם

בשנת 2013 החל משרד הפנים בפיילוט הנפקת דרכונים ביומטריים לאזרחי ישראל, בעקבות החוק שאושר בכנסת ונכנס לתוקף בשנת 2010. בשלב הפיילוט הנסיוני כל מי שמעוניין להנפיק דרכון יכול להחליט אם הוא מעוניין להצטרף למאגר הביומטרי ולקבל דרכון ביומטרי, או דרכון ישן. הפיילוט יימשך עד שנת 2015, לאחר מכן  הממשלה תקבע האם המאגר הביומטרי הופך לחובה עבור כל אזרחי מדינת ישראל. לאחר סיום הפיילוט, וללא קשר לתוצאתו, כל הדרכונים שיונפקו יהיו ביומטריים.

מהו דרכון ביומטרי?
דרכון ביומטרי הוא דרכון המאחסן נתונים אלקטרוניים - ביומטריים על מנת לזהות את בעל הדרכון. המידע בדרכון מאוחסן במעגל זעיר בטכנולגיית RFID, טכנולגייה המאפשרת קריאה באמצעות קרינה אלקטרו - מגנטית ללא מגע, הדרכון מאובטח באמצעות חתימה דיגיטלית.

יותר ממאה מדינות בעולם מנפיקות דרכונים אלקטרוניים על- פי תקן זה. בתיעוד הביומטרי ישנם מנגנוני אבטחה המבטיחים כי לא ניתן לשנות אותו, להוסיף עליו, לשכפל או לזייף אותו, ומנגנונים אלה יעניקו לבעלי התעודה או הדרכון ביטחון אישי מפני זיוף או גניבת זהות. הטכנולוגיה בדרכון החדש תאפשר מעבר מהיר בשדות תעופה ובמעברי גבול בארץ ובעולם באמצעות עמדת סריקה מותאמת, המקילה על התהליך ביקורת הגבולות.
הארכת דרכון, עדכון תמונה – והנפקת דרכון חדש, נעשים במשרדי הפנים.

שימו לב! השירות לא ניתן לבעלי חוב להוצאה לפועל עד להסדרת החוב.

טיפ: באיזור ירושלים, מומלץ להגיע לסניף מעלה אדומים שם לא תצטרכו להמתין בתור.

 


דרכון ראשון  >>
דרכון ראשון לבגיר - 
דרכון ישראלי למבוגר רשאי לקבל כל אזרח ישראלי מעל גיל 18.
תנאים לקבלת השירות:
על מבקש השרות להגיע באופן אישי למשרד הפנים בצירוף:
 • תעודת זהות - חובה.
 • טופס בקשה לדרכון ביומטרי.
 • טופס חתום על הסכמה לקבלת תיעוד חכם .
 • בעלי חוב בהוצאה לפועל לא יקבלו את השירות עד להסדר החוב.
קישור לטופס להורדה
עלות 250 ש"ח
 
דרכון ראשון לקטין - 
נוכחות של הקטין וההורה במשרד הפנים חובה
אם ההורים אינם נשואים? על שני ההורים להגיע אישית עם הקטין למשרד הפנים ולחתום על הסכמה. כל הורה רשאי לתת את הסכמתו במועד אחר ובמשרד הפנים בכתובת אחרת.
אם אחד מהוריו של הקטין אינו מסכים ליציאת הילד מהארץ, על ההורה המגיש אתה הבקשה יש להציג פסק דין מבית משפט המוכיח את החזקה הבלעדית של ההורה על הקטין .
על הקטין להגיע באופן אישי עם ההורים כמפורט לעיל למשרד הפנים בצירוף:
 •  תעודת זהות של ההורה או ההורים שבה הוא רשום- חובה.
 •  במידה והמבקש הוא מעל גיל 16 חובה להציג תעודת זהות שברשותו - חובה.
 • יש צורך לצרף שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, מומלץ להצטלם ליד משרד הפנים שם מודעים לכללי התמונות הדרושים למשרד הפנים.
 •  טופס בקשה לדרכון.

קישור לטופס להורדה
עלות 140 ש"ח


הארכת תוקף  >>
הארכת תוקף לבגיר - 
הארכת תוקפו של דרכון לאדם מבוגר ניתן לבצע במידה והדרכון הונפק מראש לתקופה קצרה מ-10 שנים ובזמן הנפקת הדרכון, האזרח היה בגיר, הארכת התוקף תשלים את תוקף הדרכון עד ל-10 שנים מיום הנפקת הדרכון.

אין חובת נוכחות אישית.
רשאי לקבל אזרח ישראלי בלבד.
בגיר - אזרח ישראלי מעל גיל 18.
על מבקש השירות להגיש:

 • הדרכון הנוכחי.
 • טופס בקשה להארכת הדרכון .

השירות לא ינתן לבעלי חוב להוצאה לפועל עד להסדרת החוב.
עלות השירות: חינם
הערות:
אם מבקש השירות קיבל את הדרכון בעת שהיה קטין ראוי לבדוק :

1. אם חלפו 5 שנים מיום הנפקת הדרכון, לא ניתן להאריך תוקף דרכון זה וצריך להגיש בקשה לדרכון חדש.
2. אם עדיין לא חלפו 5 שנים מיום הנפקת הדרכון ניתן להאריך את התוקף של הדרכון להשלמת 5 שנים מיום שניתן.

 • לא ניתן להוסיף תמונה בדרכון במידה וחזות המבקש השתנתה משמעותית.
 • הארכת תוקף דרכון בנתב"ג כרוכה בתשלום 335 ש"ח.
 • אם הגשת הבקשה היא באמצעות מכתב יש לשלוח את הדרכון במכתב רשום למשרד הפנים .

טופס להורדה

הארכת תוקף לקטין - 
הארכת תוקף דרכון שטרם מלאו 5 שנים מיום ההוצאה.
תוקף הדרכון לקטין מתחת לגיל 18 הינו ל 5 שנים בלבד. לאחר 5 שנים לא ניתן להאריך את תוקף הדרכון, יש צורך להגיש בקשה לדרכון חדש.
הארכת הדרכון מתייחסת לדרכון שניתן לקטין לתקופה הקצרה מ 5 שנים וניתן להאריך את תוקף הדרכון עד להשלמת 5 שנים מיום שנופק.
נוכחות אישית של הקטין או ההורים במשרד הפנים הינם חובה
אם ההורים אינם נשואים? על שני ההורים להגיע אישית עם הקטין למשרד הפנים ולחתום על הסכמה. כל הורה רשאי לתת את הסכמתו במועד אחר ובמשרד הפנים בכתובת אחרת.
אם אחד מהוריו של הקטין אינו מסכים ליציאת הילד מהארץ, על ההורה המגיש אתה הבקשה יש להציג פסק דין מבית משפט המוכיח את החזקה הבלעדית של ההורה על הקטין .
תנאים לקבלת הדרכון:
על ההורים להגיע באופן אישי למשרד הפנים בצירוף:

 • תעודת זהות של ההורה או ההורים שבה הקטין רשום- חובה.
 • טופס בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון.

הארכת תוקף הדרכון בנתב"ג כרוכה בתשלום 335 ש"ח.
לא ניתן להוסיף תמונה בדרכון, ובמקרה שיש שוני משמעותי בין התמונה בדרכון לחזות מבקש הדרכון, יש להגיש בקשה לדרכון חדש.

טופס להורדה


דרכון אבוד/גנוב  >>
דרכון לבגיר במקום דרכון אבוד/גנוב - 
דרכון חדש במקום דרכון קודם שהיה תקף שאבד או נגנב.
רשאי לקבל אזרח ישראלי מבוגר מעל גיל 18.
במקרה של אובדן/גניבה בפעם נוספת תיתכן בקשה להצהרה על האובדן/הגניבה מבית משפט וכן ייתכן שלא יאושר דרכון אלא תעודת מעבר במקום דרכון לאומי
על מבקש הדרכון להגיע באופן אישי למשרד הפנים בצירוף:
 • תעודת זהות - חובה.
 •  שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, מומלץ להצטלם ליד משרד הפנים שם מודעים לכללי התמונות הדרושים למשרד הפנים.
 • טופס בקשה לדרכון.
 • טופס הצהרה על גורל הדרכון הקודם ממולא כראוי ובשלמות

השירות לא ניתן לבעלי חוב להוצאה לפועל עד להסדרת החוב.

טופס להורדה
עלות השירות: ₪ 560

דרכון לקטין במקום דרכון אבוד/גנוב - 
דרכון חדש במקום דרכון קודם שהיה תקף שאבד או נגנב.
רשאי לקבל אזרח ישראלי בלבד. נוכחות אישית של הקטין והורה בלשכה חובה - אם ההורים אינם נשואים? על שני ההורים להגיע אישית עם הקטין למשרד הפנים ולחתום על הסכמה. כל הורה רשאי לתת את הסכמתו במועד אחר ובמשרד הפנים בכתובת אחרת.
אם אחד מהוריו של הקטין אינו מסכים ליציאת הילד מהארץ, על ההורה המגיש אתה הבקשה יש להציג פסק דין מבית משפט המוכיח את החזקה הבלעדית של ההורה על הקטין .
על מבקש השירות להגיע באופן אישי יחד עם הוריו למשרד הפנים בצירוף:

 • תעודת זהות של ההורה או ההורים ובה הוא רשום - חובה.
 • במידה והמבקש מעל גיל 16- חייב לצרף תעודת זהות שלו.
 • יש צורך לצרף שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, מומלץ להצטלם ליד משרד הפנים שם מודעים לכללי התמונות הדרושים למשרד הפנים.
 • טופס בקשה לדרכון .
 • טופס הצהרה על גורל הדרכון הקודם .

טופס להורדה
עלות השירות: ₪280

הדרכון יישלח בדואר רשום תוך 10 ימי עבודה.
הדרכון החדש יינתן ל 5 שנים בלבד. לאחר 5 שנים לא ניתן יהיה להאריך תוקף דרכון זה. יהיה צורך להגיש בקשה לדרכון חדש.


חידוש דרכון  >>
חידוש דרכון  לבגיר - 
קבלת דרכון חדש במקום דרכון קודם שפג תוקפו או שדפיו נתמלאו.
הדרכון ניתן לאזרח ישראלי שגילו מעל 18 שנים.
תנאים לקבלת השירות:

אזרח שתוקף דרכונו בעת הגשת הבקשה הינו לשנתיים ומעלה יכול להגיש בקשה לדרכון ביומטרי חכם חדש ללא אגרה.

על מבקש השירות להגיע באופן אישי למשרד הפנים בצירוף:

 • תעודת זהות - חובה
 • דרכון קודם
 • טופס בקשה לדרכון ביומטרי.
 • טופס הסכמה לקבלת דרכון ביומטרי.

עלות השירות: ₪ 280

חידוש דרכון לקטין - 
חידוש דרכון במקום דרכון שפג תוקפו או שדפיו נתמלאו בחתימות.
נוכחות אישית של הקטין וההורה במשרד הפנים חובה.
אם ההורים אינם נשואים? על שני ההורים להגיע אישית עם הקטין למשרד הפנים ולחתום על הסכמה. כל הורה רשאי לתת את הסכמתו במועד אחר ובמשרד הפנים בכתובת אחרת.
אם אחד מהוריו של הקטין אינו מסכים ליציאת הילד מהארץ, על ההורה המגיש אתה הבקשה יש להציג פסק דין מבית משפט המוכיח את החזקה הבלעדית של ההורה על הקטין .
תנאים לקבלת דרכון חדש או הארכה:
על מבקש השירות להגיע באופן אישי יחד עם הוריו ללשכת רשות האוכלוסין בצירוף:
תעודת זהות של אחד ההורים ובה הילד רשום - חובה.
במידה והמבקש מעל גיל 16- חייב לצרף תעודת זהות שלו.
יש צורך לצרף שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, מומלץ להצטלם ליד משרד הפנים שם מודעים לכללי התמונות הדרושים למשרד הפנים.

קישור לטופס חידוש
עלות השירות: ₪ 140
הדרכון יישלח בדואר רשום תוך 10 ימי עבודה.
הדרכון שיונפק יינתן בתוקף ל 5 שנים בלבד. לאחר 5 שנים לא יתאפשר להאריך תוקף דרכון זה. יהיה צורך להגיש בקשה לדרכון חדש.

 


דרכון בנתב"ג  >>

דרכון לבגיר בנתב"ג - 
הסבר לקבלת שירות:
דרכון ישראלי - רשאי לקבל אזרח ישראלי בלבד.
בגיר - אזרח ישראלי מעל גיל 18.
לרישום השמות בלועזית ניתן להציג דרכון זר או תעודת עולה.
נוכחות אישית חובה.
תנאים לקבלת השירות:
על מבקש השרות להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג בצירוף:
תעודת זהות - חובה.
שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, חזותיות, חדשות וזהות על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ.
טופס בקשה לדרכון/תעודת מעבר ממולא כראוי.
דרכון קודם (אם ישנו)

הנפקת דרכון בדחיפות תינתן רק למי שטיסתו ממריאה בתוך 24 שעות.

השירות לא ינתן לבעלי חוב להוצאה לפועל עד להסדרת החוב.
בלשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג לא מונפק דרכון במקום דרכון שאבד.
השירותים ינתנו בימים א'-ה', 24 שעות. ביום ו' עד שעה 14:00, ובמוצאי שבת החל מהשעה 21:00. לא ינתנו שרותי הנפקת תעודות מעבר או טיפול בדרכונים דפלומטיים.

הערה: ככלל השרותים הניתנים בנתב"ג לא באים להחליף את השרות הניתן בלשכות מינהל האוכלוסין ברחבי הארץ אלא בנוסף ולכן באחריות הנוסעים לבדוק מבעוד מועד את מסמכי נסיעתם ותקפותם.

עלות השירות: 1120 ש"ח
שירות באמצעות האינטרנט: לא

אפשרויות להגשת בקשה: נוכחות אישית חובה

אמצעי התשלום: בלשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג - במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה של מבקש השירות.

דרכון לקטין בנתב"ג - 
הסבר לקבלת שירות:
דרכון ישראלי - רשאי לקבל אזרח ישראלי בלבד.
בגיר - אזרח ישראלי מעל גיל 18.
לרישום השמות בלועזית ניתן להציג דרכון זר או תעודת עולה.
נוכחות אישית חובה.
תנאים לקבלת השירות:
על מבקש השרות להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג בצירוף:

 • תעודת זהות - חובה.
 • שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, חזותיות, חדשות וזהות על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ.
 • טופס בקשה לדרכון/תעודת מעבר ממולא כראוי.
 • דרכון קודם (אם ישנו)

הנפקת דרכון בדחיפות תינתן רק למי שטיסתו ממריאה בתוך 24 שעות.
השירות לא ינתן לבעלי חוב להוצאה לפועל עד להסדרת החוב.
בלשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג לא מונפק דרכון במקום דרכון שאבד.
השירותים ינתנו בימים א'-ה', 24 שעות. ביום ו' עד שעה 14:00, ובמוצאי שבת החל מהשעה 21:00. לא ינתנו
שרותי הנפקת תעודות מעבר או טיפול בדרכונים דפלומטיים.
הערה: ככלל השרותים הניתנים בנתב"ג לא באים להחליף את השרות הניתן בלשכות מינהל האוכלוסין ברחבי הארץ אלא בנוסף ולכן באחריות הנוסעים לבדוק מבעוד מועד את מסמכי נסיעתם ותקפותם.

עלות השירות: 560

נוכחות אישית חובה

הערות:

אמצעי התשלום: בלשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג - במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה של מבקש השירות.
תמונות במדים , תמונות המודפסות במחשב ביתי או תמונות באיכות נמוכה לא יתקבלו.


דרכון שהושחת  >>

דרכון לבגיר במקום דרכון שהושחת - 
מתן דרכון חדש במקום דרכון קודם שהושחת.
במקרה של השחתה נוספת בכמה פעמים תיתכן בקשה להצהרה מבית משפט.
על מבקש הדרכון להגיע באופן אישי למשרד הפנים בצירוף:
תעודת זהות - חובה.
הדרכון שהושחת - חובה.
שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, מומלץ להצטלם ליד משרד הפנים שם מודעים לכללי התמונות הדרושים למשרד הפנים.
עלות השירות: ₪ 560

דרכון לקטין במקום דרכון שהושחת - 
מתן דרכון חדש במקום דרכון קודם שהיה בתוקף והושחת.
רשאי לקבל כל אזרח ישראלי. נוכחות אישית של הקטין וההורה במשרד הפנים חובה.
אם ההורים אינם נשואים? על שני ההורים להגיע אישית עם הקטין למשרד הפנים ולחתום על הסכמה. כל הורה רשאי לתת את הסכמתו במועד אחר ובמשרד הפנים בכתובת אחרת.
אם אחד מהוריו של הקטין אינו מסכים ליציאת הילד מהארץ, על ההורה המגיש אתה הבקשה יש להציג פסק דין מבית משפט המוכיח את החזקה הבלעדית של ההורה על הקטין .
תנאים לקבלת הדרכון:
על הקטין להגיע באופן אישי יחד עם הוריו למשרד הפנים בצירוף:

 • תעודת זהות של אחד ההורים ובה הילד רשום - חובה.
 • במידה והמבקש מעל גיל 16- חייב לצרף תעודת זהות שלו.
 • יש צורך לצרף שתי תמונות צבעוניות,עדכניות, מומלץ להצטלם ליד משרד הפנים שם מודעים לכללי התמונות הדרושים למשרד הפנים.
 • טופס בקשה לדרכון.
עלות השירות: ₪ 280
אובדן/גניבה דרכון באוקראינה  >>

במקרה של אובדן דרכון תנפיק שגרירות ישראל באוקראינה תעודת מעבר בתוקף לשנה, או תעודת מעבר חד פעמית לשיבה לישראל בלבד תוקף התעודה לשבעה ימים.

המסמכים הדרושים לקבלת התעודה:
* אישור על הגשת התלונה במשטרה האוקראינית.

* מסמך ישראלי מזהה, רשיון נהיגה , תעודת זהות או כל מסמך מוכר מטעם הרשויות בארץ.

* 4 תמונות פספורט באיכות טובה.

* טפסי בקשה להנפקת תעודת מעבר ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד החוץ או בשגרירות.

תעודת המעבר יהיה מוכן בהתאם ללוח הזמנים של השגרירות ויימסר אישית למבקש. שימו לב ביום ראשון השגרירות סגורה.

כתובת שגרירות ישראל באוקראינה​

G.P.E – S Lesi Ukrainki 34,
Kiev 252195,
Ukrainian.

שעות קבלת קהל  ב-ה 08.00-10.00
טלפון    (380)44-5861500
פקס      (380)44-5861555
דוא"ל consul-sec@kiev.mfa.gov.il

x

#{title}

#{text}

#{price}